تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

صالح مصطفوی

۲۳مرداد
دلایل پیشرفت استقلال در گفتگویی مفصل با صالح مصطفوی/ اپل واچ؛ از کی روش تا فرهاد مجیدی

دلایل پیشرفت استقلال در گفتگویی مفصل با صالح مصطفوی/ اپل واچ؛ از کی روش تا فرهاد مجیدی

مربی جوان استقلال در گفتگویی در خصوص دلایل پیشرفت استقلال و اهداف این تیم در آینده صحبت کرد.

۲۳مرداد
دلایل پیشرفت استقلال در گفتگویی مفصل با صالح مصطفوی/ اپل واچ؛ از کی روش تا فرهاد مجیدی

دلایل پیشرفت استقلال در گفتگویی مفصل با صالح مصطفوی/ اپل واچ؛ از کی روش تا فرهاد مجیدی

مربی جوان استقلال در گفتگویی در خصوص دلایل پیشرفت استقلال و اهداف این تیم در آینده صحبت کرد.

۲۳مرداد
دلایل پیشرفت استقلال در گفتگویی مفصل با صالح مصطفوی/ اپل واچ؛ از کی روش تا فرهاد مجیدی

دلایل پیشرفت استقلال در گفتگویی مفصل با صالح مصطفوی/ اپل واچ؛ از کی روش تا فرهاد مجیدی

مربی جوان استقلال در گفتگویی در خصوص دلایل پیشرفت استقلال و اهداف این تیم در آینده صحبت کرد.