تاریخ : دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

شهرک نفت

۱۵شهریور
ورود مدعی العموم به واگذاری اراضی به پیمانکاران مسکن مهر شهرک نفت گچساران

ورود مدعی العموم به واگذاری اراضی به پیمانکاران مسکن مهر شهرک نفت گچساران

مدعی العموم با ورود به واگذاری اراضی به پیمانکاران مسکن مهر در محدوده شهرک نفت شهر دوگنبدان گچساران از تشکیل پرونده برای یک کارشناس رسمی دادگستری دراین رابطه خبر داد.