تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

شهرک فدک

۱۰خرداد

“آسیه” جان بر سر خانه نهاد

بعد از ویران کردن خانه، آسیه و دخترش سمیه را سوار ون کردند و رفتند. ۲ ساعت بعد خبر مرگ آسیه رسید. یک ساعت از مرگ آسیه نگذشته بود که ماموران دنبال شناسنامه و مدارک شناسایی آن خدابیامرز آمدند.