تاریخ : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

شغاد

۰۳تیر

پایان پهلوان ایران‌زمین / تصویر تراژدی رستم (فیلم)

لحظه مرگ رستم تراژدی بزرگ شاهنامه است. داستان او را با تصویری به جامانده از دوره قاجار در این قسمت از «ایران به روایت آثار» ببینید.