تاریخ : جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹

شاهنامه خوانی

۱۵آذر
مردم دیار آریوبرزن دل در گرو شاهنامه دارند
گزارش؛

مردم دیار آریوبرزن دل در گرو شاهنامه دارند

شاهنامه خوانی از گذشته های دور تاکنون در بین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مشهور به دیار آریوبرزن مرسوم است. شاهنامه خوانی مهمترین سرگرمی دور هم نشینی های ایلات و عشایر این استان به ویژه در شب های طولانی زمستان از دیرباز تاکنون بوده است.