تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

سینا اطهر

۱۵تیر

«عنایت آزغ» اگر قهرمان نیست، پس چیست؟

او که به داخل آتش رفت و ۱۱ زن و یک کودک را نجات داد، آیا امکانش نبود و نیست در یکی از این برنامه‌های ریز و درشت صداوسیما او را دعوت کنند و تقدیر کوچکی از او بعمل آید؟