تاریخ : سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹

سفره

۰۳خرداد

بازگشایی قهوه خانه ها و سفرخانه ها بدون قلیان (فیلم)

سرهنگ مرادی، معاون نظارت بر اماکن پلیس تهران: قهوه خانه ها و سفرخانه ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و بدون عرضه قلیان بازگشایی می شوند.