تاریخ : سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹

سفال نیشابور

۲۳اردیبهشت

یادگاری‌های شهری که مغولان ویرانش کردند / نیشابور از زبان سفال‌ها

نیشابور روزگاری شهر صنعت و هنر سرزمین ایران بود. شهری که طی چندین قرن هنر سفالگری را به اوج رساند. قسمت چهارم «ایران به روایت آثار» به این موضوع اختصاص دارد.