تاریخ : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

سری آ

۰۱اردیبهشت

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا/ نمی‌خواهم فوتبال ایتالیا را به دست خودم کفن کنم!

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا می‌گوید نمی‌خواهد مسئول مرگ فوتبال در این کشور باشد و به دست خود فوتبال ایتالیا را کفن کند.