تاریخ : دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

سرهنگ موسوی

۲۰مرداد
گزارش مردمی به سامانه فوریت های ۱۱۰ پلیسی ۷۱ درصد افزایش داشته است

گزارش مردمی به سامانه فوریت های ۱۱۰ پلیسی ۷۱ درصد افزایش داشته است

فرمانده انتظامی گچساران گفت که گزارش مردمی به سامانه فوریت های ۱۱۰ پلیسی ۷۱ درصد افزایش داشته است.