تاریخ : جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹

سرما

۱۰خرداد

آیا گرما و سرما در نابودی کرونا اثر دارد؟ (فیلم)

سفرهای غیرضروری نروید، چون مثل بمب ساعتی است.