تاریخ : چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹

سردار رحیم لیالی

۲۲بهمن
انقلاب اسلامی جنگ را تبدیل به عزت کرد
سردار رحیم لیالی:

انقلاب اسلامی جنگ را تبدیل به عزت کرد

گچسارانی ها زیر بارش باران به راهپیمایی آمدند تا جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی را هر چه با شکوهتر از همیشه برگزار کنند.