تاریخ : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

ستاره شناسان

۰۱خرداد
برای اولین بار: تصویر تولد یک سیاره

برای اولین بار: تصویر تولد یک سیاره

محققان معتقدند که این پیچ و تاب نقطه شکل‌گیری یک سیاره جدید است.