تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

ساختمان

۲۹مرداد

رباتی با توانایی ساخت و ساز خانه در ۳۳ ساعت! (فیلم)

تکنولوژی ساخت خانه به وسیله ربات کمتر از ۳۳ ساعت ببینید.

۱۰خرداد

تفاوت ساختمان مهندسی شده در برابر زلزله (فیلم)

تفاوت ساختمان مهندسی شده با ساختمان های معمولی در برابر زلزله را ببینید.