تاریخ : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

ریاست مجلس

۲۴اردیبهشت

آقای بادامچیان! فقط رییس مجلس باید به دور از حواشی فساد اقتصادی باشد؟

کاش وقتی گعده تشکیل داده بودید تا لیست‌های انتخاباتی را ببندید به این نکته توجه می‌کردید که پشت برخی از چهره‌ها و نامزدها حرف است.