تاریخ : شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

روزنامه ایران

۱۶شهریور

رونق بازار شَرخَرها: “ما شرخر نیستیم؛ مطالبه‌گریم”

مطالبه‌گرها- شرخرها- معمولا از طرف خانواده زنان مطلقه استخدام می‌شوند تا با نشان دادن غلاف چاقو، نشستن دم در خانه و محل کار و درنهایت بزن بزن، مهر زن را به دست آورند.