تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

رمز ارز

۱۵شهریور

رابطه رمز ارز و برق امید

مدیرعامل توانیر گفت: طرح برق امید فرصت خوبی را برای توسعه صرفه‌جویی در کشور ایجاد خواهد کرد و حتی می‌تواند باعث رونق صنایع و بکارگیری برق صرفه‌جویی حاصل از این طرح در استخراج رمز ارز شود. به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “محمدحسن متولی‌زاده” با بیان این که در تمام دنیا برای مشترکان برق سیاست‌های تشویقی […]