تاریخ : چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹

رای گیری پستی

۱۲مرداد

رای گیری پُستی در آمریکا چگونه است؟

رای‌گیری پُستی پدیده جدیدی در ایالت متحده نیست. در ۲۰ سال گذشته بیش از ۲۵۰ میلیون رای پستی در انتخابات مختلف آمریکا داده شده که تنها ۱۲۸۵ مورد آن ابطال شده است.