تاریخ : چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹

راهپیمایی

۱۲اردیبهشت
درخواست مخالفان دولت آلمان برای برگزاری راهپیمایی

درخواست مخالفان دولت آلمان برای برگزاری راهپیمایی

در پی شیوع بحران کرونا در این کشور اروپایی، دولت «آنگلا مرکل» محدودیت های گسترده از جمله برای سفر، حضور در اماکن عمومی و تجمعات وضع کرده است.