تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

درفشی فر

۲۵مرداد
سند استادیوم درفشی فر به نام پرسپولیس خورد

سند استادیوم درفشی فر به نام پرسپولیس خورد

باشگاه پرسپولیس موفق شد سند ورزشگاه تمرینی خود را رسمی کند.