تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

درد دل یک ارباب رجوع اتاق اصناف

۱۹آبان
شهر خوب را شهروندان خوب و مسولان خوب می سازند

شهر خوب را شهروندان خوب و مسولان خوب می سازند

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین توازن است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.