تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

دانشگاه پیام نور

۲۴اردیبهشت

برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور، غیر حضوری (فیلم)

به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا در کشور امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور به صورت مجازی برگزار می شود