تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

جوزجان

۰۴خرداد

طالبان منازل ۱۷۵۰ خانواده را در جوزجان افغانستان تصرف کرد

طی یک هفته اخیر بیش از ۱۵۰۰ خانواده از روستاهای مختلف ولسوالی مردیان و ۲۵۰ خانواده دیگر از ولسوالی منگجک توسط طالبان آواره شده و در شهر شبرغان، ولسوالی آقچه و سایر ولسوالی‌های جوزجان پناهنده شده‌اند.