تاریخ : سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹

جوابیه رئیس امور آب منطقه‌ای گچساران و باشت به اظهارات کشاورزان روستای سراب ننیز در خصوص آبیاری زمینهای کشاورزی / رفع شکستگی لوله انتقال آب به روستای سراب ننیز کمتر از 24ساعت انجام شد

۳۰مرداد
جوابیه رئیس اداره منابع آب گچساران به اظهارات برخی مطالب مطرح شده در فضای محازی
طی یادداشتی:

جوابیه رئیس اداره منابع آب گچساران به اظهارات برخی مطالب مطرح شده در فضای محازی

عارف بهگام رئیس اداره منابع آب شهرستان گچساران در باب مطالب بیان شده در کانال مشک و ملار بابت زیر سوال بردن عملکرد ادارات و حمله ناجوانمردانه رسانه ای این کانال به مسئولان وکارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در ادارات و تشویش اذهان عمومی در القای تفکر ناکارامدی به جامعه ، توضیحاتی را به پایگاه خبری توازن ارائه کرده است.

۱۰دی
جوابیه رئیس امور آب منطقه‌ای گچساران و باشت به اظهارات کشاورزان روستای سراب ننیز در خصوص آبیاری زمینهای کشاورزی / رفع شکستگی لوله انتقال آب به روستای سراب ننیز کمتر از ۲۴ساعت انجام شد

جوابیه رئیس امور آب منطقه‌ای گچساران و باشت به اظهارات کشاورزان روستای سراب ننیز در خصوص آبیاری زمینهای کشاورزی / رفع شکستگی لوله انتقال آب به روستای سراب ننیز کمتر از ۲۴ساعت انجام شد

رئیس امور آب منطقه‌ای گچساران و باشت به اظهارات کشاورزان روستای سراب ننیز در خصوص آبیاری زمینهای کشاورزی جوابیه ای را صادر نمودند.