تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

جمهوری خواهان

۰۳مرداد
ترامپ گردهمایی ملی جمهوریخواهان را به خاطر کرونا لغو کرد

ترامپ گردهمایی ملی جمهوریخواهان را به خاطر کرونا لغو کرد

ترامپ گفت که “الان وقت این کار نیست” و تاکید کرد که به شکلی متفاوت سخنرانی خود به مناسبت نامزدی رسمی در انتخابات را ایراد خواهد کرد.