تاریخ : شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹

جمعیت ایران فردا

۰۶خرداد
«هر آنکه دندان دهد نان دهد» ، زندگی پنج قلوهای گچسارانی

«هر آنکه دندان دهد نان دهد» ، زندگی پنج قلوهای گچسارانی

گچساران – بهار کرونایی امسال و در میان خبرهای بیماری و مرگ تولد پنج قلوهای گچسارانی نویدبخش جاری بودن زندگی و امید شد اما هنوز چند ساعتی نگذشته بود که چگونگی نگهداری و تامین مخارج زندگی این نورسیده ها باعث نگرانی خانواده آنان شد.