تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

جشنواره های بومی و محلی

۰۱مرداد
نقدی بر نگرش چند وجهی جشنواره های بومی و محلی در استان
یادداشت؛

نقدی بر نگرش چند وجهی جشنواره های بومی و محلی در استان

نقدی بر نگرش چندپهلو و چندوجهی برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی که در اقصی نقاط استان برگزار می‌گردد و اما همین نگرش‌ها در خصوص جشنواره مشک و ملار طور دیگری است.