تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

جزایر ایرانی

۲۸تیر
وزارت خارجه: واگذاری اختیار جزایر ایرانی به چین از اساس کذب است/ هیئت رئیسه مجلس رسیدگی کند

وزارت خارجه: واگذاری اختیار جزایر ایرانی به چین از اساس کذب است/ هیئت رئیسه مجلس رسیدگی کند

این وزارت خانه با اشاره به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه، از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته داشته باشد.