تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

جایوئه اکس8

۰۲تیر

شاسی بلند جدید جَک(JAC) معرفی می شود/ اکس۸ برادر بزرگتر خانواده جایوئه(+تصاویر)

از منظر ابعاد؛ اکس۸ برابر با ۴۷۹۵ میلیمتر در طول، ۱۸۷۰ میلیمتر در عرض و ۱۷۵۸ میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته و فاصله بین محورها نیز برابر با ۲۸۱۰ میلیمتر است.