تاریخ : پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹

جاسیندا آردرن

۲۵مهر
نیوزیلند در آستانه انتخاب دوباره “جاسیندا آردرن”/حزب کارگر در قدرت می ماند

نیوزیلند در آستانه انتخاب دوباره “جاسیندا آردرن”/حزب کارگر در قدرت می ماند

انتظار می‌رود نخست‌وزیر محبوب نیوزیلند در انتخابات عمومی فردا و با تایید نظرسنجی‌هایی که در آن‌ها حزب کارگر او، سبقت دو رقمی اطمینان‌بخشی از حزب محافظه‌کارتر ملی گرفته، در قدرت باقی بماند.