تاریخ : پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹

تیم ملی عربستان

۰۷اردیبهشت
سرمربی تیم ملی عربستان ۵۰ درصد دستمزدش را بخشید

سرمربی تیم ملی عربستان ۵۰ درصد دستمزدش را بخشید

سرمربی فرانسوی تیم ملی عربستان در اقدامی داوطلبانه ۵۰ درصد از دستمزدش را در ایام تعطیلات کاهش داد.