تاریخ : سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹

تکنیک های کنترل استرس

۲۰مهر

با تکنیک های کنترل استرس آشنا شوید

استرس احساس تحت فشار بودن به طور غیر عادی است. این فشار می تواند از جنبه های مختلف زندگی روزمره شما ناشی شود. مانند افزایش حجم کار، دوره عادت ماهانه برای بانوان، مشاجره ای که با خانواده خود دارید یا نگرانی های مالی موجود. این اثر تجمعی است ، و هر یک از عوامل استرس […]