تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

تومان

۱۶اردیبهشت

خداحافظ ریال؛ حذف ۴ صفر (فیلم)

جزئیات حذف ۴ صفر، تغییر واحد پول به «تومان» و احیای «قران»

۱۵اردیبهشت

واحد پول ایران تومان می‌شود (فیلم)

بر اساس مصوبه مجلس دولت ۲ سال مهلت دارد زمینه تبدیل پول به تومان را فراهم کند.