تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

توسعه تجارت

۳۱تیر

کمیتۀ اقدام ارزی تشکیل شد

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل کمیتۀ ارزی را گامی بدیع در جهت تسهیل و تسریع بازگشت ارز صادراتی توصیف کرد. به گزارش ایلنا، حمید زادبوم اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی، و دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیتۀ اقدام ارزی با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران […]