تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

تهدید به جنگ

۰۹شهریور
تشدید تنش در مدیترانه/ ترکیه یونان را به جنگ تهدید کرد

تشدید تنش در مدیترانه/ ترکیه یونان را به جنگ تهدید کرد

چاووش اوغلو گفت: یونان نمی تواند قلمرو منطقه ای آب های خود را به ۱۲ مایل در دریای « اژه» توسعه بخشد و این امر منجر به جنگ خواهد شد.