تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

تنش

۳۱مرداد
محمد بن سلمان دیدار با فرمانده ارتش پاکستان را نپذیرفت

محمد بن سلمان دیدار با فرمانده ارتش پاکستان را نپذیرفت

روابط دو کشور پس از انتقاد وزیر امور خارجه پاکستان از عربستان به خاطر آنچه موضع “ناکافی” بر سر کشمیر علیه هند خوانده شد، با تنش همراه شد.