تاریخ : شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹

تنبک

۰۷خرداد

تنبک نوازی همایون شجریان در کودکی در حضور استاد شجریان (فیلم)

تنبک نوازی همایون شجریان در کودکی در حضور استاد محمدرضا شجریان را ببیند.