تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

تمدن مانا

۲۰اردیبهشت

مانا؛ تمدنی فراموش شده در ایران (فیلم)

قسمت سوم مجموعه «ایران به روایت آثار» درباره آجرهای منقوشی است که در آذربایجان‌غربی از تمدن کهن و فراموش‌شده «مانا» به دست آمده است.

۲۰اردیبهشت

مانا؛ تمدنی فراموش شده در ایران (فیلم)

قسمت سوم مجموعه «ایران به روایت آثار» درباره آجرهای منقوشی است که در آذربایجان‌غربی از تمدن کهن و فراموش‌شده «مانا» به دست آمده است.