تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

تقویت ذهن

۳۱اردیبهشت

سوپر یوگای مغز برای تقویت ذهن (روش تمرینی بسیار ساده)

انرژی در اندام های انتهایی پس از مدتی به حالت راکد درآمده و در واقع به دام می افتد. با فشردن نرمه های گوش، به مغزتان کمک کنید.