تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

تغییرات اقلیمی

۰۱مرداد

خرس‌های قطبی تا ۸۰ سال دیگر منقرض می‌شوند

بر اساس گزارش صندوق جهانی حیات وحش هم اکنون جمعیتی بین ۲۲ تا ۳۱ هزار خرس قطبی در حیات وحش زمین هستند.