تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

تغذیه

۰۲خرداد
یافته جدید محققان: کشف ژنی که از چاقی جلوگیری می کند

یافته جدید محققان: کشف ژنی که از چاقی جلوگیری می کند

حدود یک درصد از جمعیت ژنی به نام ALK را ندارند. این افراد به طور طبیعی لاغرتر از بقیه هستند و این امر نشان دهنده وجود رابطه میان ژن و وزن آنها است.