تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

ترنس

۰۵مهر

ترنس؛ تجسد روحی سالم در جسمی اشتباه

تنها یک ترنس می‌تواند این را درک کند که وجود تضاد بین روح و جسم یک فرد دقیق مثل ماندن در برزخ زندگی است نه می‌توانی از روحت دست بکشی و نه می‌توانی از جسمی که در آن اسیر هستی رها بشی.