تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

ترجمان علوم انسانی

۰۱آبان

اگر خیلی باهوشی، پس چرا پولدار نیستی؟ شاید همه‌اش شانس باشد

با اندازه‌گیری ساعات کار متوجه خواهیم شد که چنین چیزی دربارۀ سعی و تلاش هم صدق می‌کند. بعضی‌ها بیشتر از میانگین معمول و بعضی‌ها کمتر از آن کار می‌کنند، اما هیچ‌ کس میلیاردها ساعت بیشتر از دیگران کار نمی‌کند.

۱۷اردیبهشت
مقاومت در برابر گوگل شاید سخت‌تر از مقاومت در برابر ارتش نازی باشد

مقاومت در برابر گوگل شاید سخت‌تر از مقاومت در برابر ارتش نازی باشد

دانش پایه می‌گوید هر چه بیشتر دربارۀ شما بدانند، پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شوید. هر وقت که آنقدر رفتار شما شناخته شود که بتوان پیش‌بینی‌اش کرد، می‌توان آن را –یعنی شما را- دست‌کاری هم کرد.

۱۵اردیبهشت

چرا جیغ‌‌کشیدن را دوست داریم و از آن متنفریم؟

دیوید پاپلِ روان‌شناس با بررسی تصاویر مغز کسانی که به صدای جیغ‌های انسانی گوش می‌دادند دریافت بر‌خلاف سایر صدا‌های انسانی، صدای جیغ با بخش آمیگدالا در مغز در ارتباط است یعنی همان بخشی از مغز که ترس و خشم و سایر عواطف شدید را پردازش می‌کند.