تاریخ : شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹

تخستین خودروی ایران

۲۸تیر

داستان نخستین خودرو در ایران (فیلم)

رنو، نخستین خودرویی بود که چرخش در ایران چرخید. داستان ورود آن و سرگذشتش را در این قسمت از «ایران به روایت آثار» ببینید.