تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

تختی

۱۹مهر
زیباکلام: سرنوشت تختی برای شجریان تکرار شد

زیباکلام: سرنوشت تختی برای شجریان تکرار شد

رفتن شجریان به طرف مردم برای ایجاد محبوبیت و کاریزما نبود؛ تمام دلش رفت به سوی مردم و این دقیقا چیزی بود که مردم فهمیدند.