تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

تحریم ها

۲۱مرداد
وزارت خارجه/ تکذیب لغو موقت بخشی از تحریم‌ها

وزارت خارجه/ تکذیب لغو موقت بخشی از تحریم‌ها

این قبیل اظهارات خبرسازی‌های غیرواقعی است که مشخص نیست با چه اهدافی صورت می‌گیرد.