تاریخ : شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹

تجهیزات الکترونکی نطارتی

۱۳مرداد

قانون جدید سنگاپور برای قرنطینه مسافران: از تجهیزات الکترونیک استفاده کنید

براساس قانون سنگاپور ناقضان قرنطینه با جریمه ۷۲۷۲ دلار آمریکا، حبس ۶ ماهه یا هر دوی آنها مواجه خواهند شد.