تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

تبلیغات

۱۷خرداد

ایرنا، بوق تبلیغاتی یا رسانه حرفه ای؟

اگر دولت ودولتمردان به یک طرف داخلی و خارجی نگاه مثبت داشته باشند ارگان تبلیغاتی هم در پیروی از این رویه، رویه دوستانه ای در پیش می گیرد نقاط مثبت را پررنگ می کند و نقاط منفی را نادیده می گیرد.