تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

تبریک عید

۰۴خرداد

تبریک عید فطر به روش آژانس فضایی اروپا

“پائولو نسپولی”، فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی(ISS) این تصویر را ثبت کرده است. کشیدگی تصویر ماه در این تصویر، ناشی از اثر شکست نور یا انکسار ایجادشده بر اثر جو زمین است.