تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

تالاب گاوخونی

۰۴مهر
رهاسازی آب به سمت تالاب گاوخونی اصفهان

رهاسازی آب به سمت تالاب گاوخونی اصفهان

مانده آب زاینده‌رود که برای کشاورزی رها سازی شده بود از امروز از سد رودشتین به سمت تالاب بین‌المللی گاوخونی رهاسازی شد و امید است با عدم برداشت غیر مجاز آب در مسیر به تالاب برسد.